ANDIKA
Blog Dika untuk Belajar

Posts Tagged ‘hell

Tiga Cerita

Desember 17, 2007

Dika punya tiga cerita karangan dika sendiri. Kelinci Ajaib, Mawa Neighbors dari Neraka, dibuat dari game “Neighbors from Hell.” dan Lemari Ajaib. Inilah cerita-cerita itu: Kelinci Ajaib Pada zaman dahulu, ada anak bernama Jony. Dia anak yang berumur 12 tahun, dia juga pintar di sekolahnya di smp. Suatu hari, dia pergi ke hutan unuk mencari […]

Iklan